Műemlékvédelem Erdélyben VIII.

Szováta - Teleki Oktatási Központ, 2018. április 20-22.
Kategóriák: előadás, konferencia;

A marosvásárhelyi Arcus Egyesület és a kolozsvári Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány április 20-22 között Műemlékvédelem Erdélyben VIII. címen szervezi meg hagyományos szakmai konferenciáját a szovátai Teleki Oktatási Központban. 

A KONFERENCIA PROGRAMJA

Április 20., péntek

9:00 Megnyitó
9:20 Szabó Tekla (művészettörténész, Marosvásárhely): A magyar szent királyok képei a gyulafehérvári főegyházmegye középkori freskóin
9:40 Gaylhoffer Kovács Gábor (művészettörténész, MMA Magyar Építészeti Múzeum és Műemléki Dokumentációs Központ, Budapest): Kísérlet egy már és egy még alig látszó freskó megfejtésére
10:00 Weisz Attila (művészettörténész, Kolozsvári Művészeti és Design Egyetem): „Királyok a házban”
10:20 Szekeres-Ugron Villő (mesterképzős hallgató, ELTE): Festők és/vagy asztalosok? Források a XVI. századi erdélyi kazettás mennyezetek és rokonemlékeik mestereiről
10:40 Terdik Szilveszter (művészettörténész, Iparművészeti Múzeum, Budapest): Kép és előkép. Néhány 18–19. századi festmény grafikai előzménye a Partiumban

11:20–11:40 Kávészünet

11:40 Emődi Tamás (építész, Nagyvárad): Középkori egyházi építészet Kelet-Magyarország és Erdély határán. Az elmúlt két évtized műemléki kutatásainak mérlege
12:00 Szőke Balázs (történész, Gödöllői Református Líceum): Az esztergomi székesegyház késő gótikus boltozásának hatása Erdélyben
12:20 Danielisz Dóra (építész, PhD hallgató, BME, Budapest): Református templomépítészeti kutatások Háromszéken
12:40 Marótzy Katalin, Németh Nóra (építész, művészettörténész, Budapest Műszaki Egyetem): A bolgárajkú magyarok legnagyobb temploma – a vingai római katolikus templom építészeti tervpályázata

13:20–15:00 Ebédszünet

15:00 Karácsony István (művészettörténész, Maros Megyei Múzeum, Marosvásárhely): Divatok és művészetprogramok hatásmezejében. Egy marosvásárhelyi középület stíluskalandjai
15:20 Földi Imelga (művészettörténész, Kolozsvár): A marosvásárhelyi városháza vonzásában – Az egykori Kör utca „magyaros” stílusú lakóházai
15:40 Enyedi Anna Regina (művészettörténész, Nagykároly): „A szeczesszió divatos stiljét erőszakolták reá.” A nagykárolyi Vármegyeháza 1904–1905. évi átalakítása
16:00 Fülöp Zsuzsánna (PhD hallgató, Református Tanárképző Kar, Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár): Új Közművelődési Ház Tordán. A tordai sókamaraház felújítása a :20. század elején

16:40–17:00 Kávészünet

17:00 Kiss Zoltán (kőrestaurátor, Kolozsvár) – Székely Miklós (tudományos munkatárs, MTA BTK, Művészettörténeti Intézet, Budapest): Az egykori Zalatnai Kőfaragó és Kőcsiszoló Iskola kőfaragászati és gipszgyűjteménye 
17:20 Ziegler Ágnes (művészettörténész, Szász Evangélikus Egyház Gyűjteménye, Brassó): A brassói Fekete templom szentélyszobrai és restaurálásuk (1935–1944)
17:40 Hegedűs Csilla (Ügyvezető alelnök RMDSZ, Kolozsvár): Fekete zsák vagy örömforrás? Kulturális örökségvédelem 2018-ban
18:00 Orbán János (tud. kutató, Maros Megyei Múzeum): Műemlékek a világhálón. A marosvásárhelyi műemléki topográfia internetes adatbázisa
18:20 Kovács Zsolt (művészettörténész, Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár): A kolozsvári műemlék-feliratok készítésének tapasztalatai

19:00–19:20 Kávészünet

19:20 Könyvbemutatók
Képváltás. Tanulmányok a Fiatal Művészettörténészek V. Konferenciájának előadásaiból. Szerk. Pakó Klára, Pál Emese. Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány – Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár 2017 tanulmánykötetet bemutatja Bordás Beáta művészettörténész (Művészeti Múzeum, Kolozsvár).
Ziegler Ágnes: A brassói Fekete templom – reformáció és renováció. Felekezeti, városi, rendi csoportidentitás kifejeződése egy újjászülető épületben. Martin Opitz Kiadó, Budapest, 2018.

20:20 Vacsora


Április 21., szombat

9:00 Botár István (régész, Csíki Székely Múzeum): A csíkszentmiklósi plébániatemplom építéstörténete
9:20 Sófalvi András (régész, Haáz Rezső Múzeum, Székelyudvarhely): Régészeti feltárások a székelyudvarhelyi Székelytámadt várban (:2014–:2016)
9:40 Darvas Lóránd (régész, Csíki Székely Múzeum, Csíkszereda): A csíkzsögödi Mikó-udvarház előzetes régészeti kutatása
10:00 Tóth Boglárka (régész, Anno Domini Dendrolab, Csíkszereda) - Botár István (Csíki Székely Múzeum, Csíkszereda): Erdély legrégebbi ismert tetőszerkezete

10:40–11:00 Kávészünet

11:00 Szőcs Péter Levente (régész, Szatmár Megyei Múzeum, Szatmárnémeti): Templomok Nagybányán és környékén a középkorban
11:20 Csók Zsolt (régész, Erdély Nemzeti Történeti Múzeum, Kolozsvár): Öt év épített örökség régészet Erdélyben. Számadás
11:40 Furu Árpád (Erdélyi Unitárius Püspökség) – Boér Ilka (művészettörténész, Kolozsvár): Előzetes észrevételek a kolozsvári unitárius püspöki ház (Wesselényi-Biasini ház) kályhacsempe leletanyaga kapcsán
12:00 Soós Zoltán (régész, Maros Megyei Múzeum): Egy kiállítás születése: Marosvásárhely királyi várossá válása. Régészeti, történeti, művészettörténeti kutatások egy 17. századi protestáns város fejlődéséről

13:00–14:30 Ebédszünet

14:30 Gergely Erzsébet (Házsongárd Alapítvány, Kolozsvár): Házsongárdi műemlékhelyreállítások, restaurálások
14:50 Magyarósi Imola (Kálnoky Alapítvány, Miklósvár): A miklósvári kastély felújítása
15:10 Ivácson Gyula (Atrium kft., Sepsiszentgyörgy): Rendhagyó műemlékvédelem. Dilemmák, sikerek, kudarcok a magántulajdonban levő műemlékek esetében. A bodolai Mikes (Béldi) kastély munkálatainak bemutatása
15:30 Köllő Miklós (építész, Gyergyószentmiklós): Színre vitt örökség

16:10–16:30 Kávészünet

16:30 Entz Géza Antal (művészettörténész, Budapest): Műemléki feladatok Erdélyben és a magyarországi intézményes háttér
16:50 Sarkadi Márton (építész, Möller István Alapítvány, Budapest): A Rómer Flóris Terv eddigi működésének tapasztalatai 
17:10 Guttmann Szabolcs István (építész, Romániai Építészek Rendje, Erdélyi Fiókszervezet): Erdélyi Műemlékvédelmi Nyári Egyetem :2010-:2018 (témák, kapcsolatok, eredmények, hogyan tovább?)

17:50–18:00 Kávészünet

18:00 Kerekasztal az erdélyi műemlékvédelem aktuális problémáiról

20:00 Vacsora

21:00 Könyvbemutató:
Furu Árpád: Táji tagolódás Erdély népi építészetében. EXIT Kiadó, Kolozsvár, 2017. kötetet Köllő Miklós méltatja.
Fehér János: Tanulmányok Homoródszentmárton történetéhez c. kötetet Mihály Ferenc mutatja be.


Április 22., vasárnap


9:00 Fehér János (művészettörténész, Sepsiszentgyörgy): Kálnoki Sámuel mecenatúrája és a mesterkérdés
9:20 Emődi András (történész, Királyhágómelléki Egyházkerület, Nagyvárad): Régi templomi toronyórák Biharban és környékén 
9:40 Sipos Dávid (idegenvezető, Kolozsvár): Orgonakutatás a történelmi dési, széki és görgényi református egyházmegyékben
10: 00 Papp Zoltán (orgonarestaurátor, Székelyudvarhely): A gyergyószentmiklósi Kolonics orgona restaurálása

10:40–11:00 Kávészünet

11:00 Lángi József (falkép-restaurátor, Székesfehérvár): A técsői (UK) református templom festőrestaurátori kutatása
11:20 Kiss Lóránd (falkép-restaurátor, Marosvásárhely): Az őraljaboldogfalvi református templom falképei. Megfigyelések, részleges állagmegóvási munkálatok
11:40 Mihály Ferenc (farestaurátor, Szováta): Könnyezünk

12:20 Kávészünet

12:40 Puskás Éva (restaurátor, Szatmárnémeti Római Katolikus Püspökség): A szatmárnémeti székesegyház és műtárgyainak bemutatása és restaurálása 
13:00 Horváth Iringó (művészettörténész, Erdélyi Református Múzeum, Kolozsvár): Az újonnan alakult Erdélyi Református Múzeumról 
13:20 Tóth Gödri Iringó (PhD hallgató, BBTE, Kolozsvár): 1945 és 1989 közötti sajtófotók, édes kis mostohák. Periodikák fotóhagyatékainak problematikája két esettanulmány összefüggésében

14:00 A konferencia zárása

A konferencián való részvétel ingyenes. 

A rendezvénnyel kapcsolatos további információk a muemlekvedelemerdelyben@gmail.com címen, valamint a 0756051033 és 0740215010 telefonszámokon kérhetők. A helyszín elérhetőségét megtalálhatják a http://www.tok.ro honlapon. A szállás és étkezés rendeléséhez további információk a www.telekihotel.com honlapon érhetők el, a foglalásokat az ott megadott telefonszámokon és a hotelteleki@gmail.com címen tehetik meg.