VII. Jog és irodalom szimpózium a Sapientián

Kolozsvár - Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, 2019. szeptember 20., péntek 09:00
Kategóriák: előadás, konferencia;

Jogi történetmesélés, szerződés és Stephen King Hasznos holmikja, egy arkangyal viszontagságai, erdélyi sorsfordulók vagy épp szegénység a társadalomban – ilyen és rengeteg ehhez hasonló izgalmas témával kecsegtet a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Jogtudományi Intézete és az MTA TK JTI Interdiszciplináris jogi kutatások csoportja által szervezett szimpózium Kolozsváron.

PROGRAM: 

9.00–9.15 Megnyitó

9.15–10.45 Első szekció – Nagy Tamás munkássága

Levezető elnök: Fegyveresi Zsolt

- H. Szilágyi István (PPKE ÁJK): Franci, Tomi és a selyem bika

- Falusi Márton (MMA MMKI): A jog- és irodalomkutatások módszertani kérdései – Nagy Tamás munkássága alapján

- Matyasovszky-Németh Márton (ELTE ÁJK): Jogi történetmesélés Nagy Tamás munkásságában és a narratív jogi szemléletmód felhasználásának további lehetőségei

- Fekete Balázs (TK JTI, ELTE ÁJK): Egy arkangyal viszontagságai a posztszocializmusban. Kontextualizáció, dekontextualizácó, és rekontextualizáció

10.45–11.00 Kávészünet

11.00–13.00 Második szekció

Levezető elnök: Kokoly Zsolt

- Varga Attila (Sapientia EMTE): „Erdélyi sakkfigurák", avagy Kós Károly transzilvanizmusának hatása a jogra és irodalomra

- Fazakas Zoltán József (KRE ÁJK): Egy századelői képviselő rajza. A dualizmus megjelenése, problémái, majd annak végórái Bánffy Miklós műveiben

- Veress Emőd (Sapientia EMTE): Erdélyi sorsfordulók Fekete Andor marosvásárhelyi ügyvéd emlékirataiban

- Tóth J. Zoltán (KRE ÁJK): Jog és irodalom, utópia és disztópia: egy „terhelt" politikai filozófiai paradigma hasznosíthatósága a jogi oktatásban

- Sipos Ferenc (DE ÁJK): Szegénység a társadalomban - szegénység a jogban. A szociográfia kérdései és a büntetőpolitika válaszai

- Munkácsi Péter (IM): Adalékok a jog és irodalom kapcsolatának hazai történetéhez Balás P. Elemér Jog és irodalom című munkája kapcsán

13.00–14.00 Ebédszünet

14.00–15.45 Harmadik szekció

Levezető elnök: Fekete Balázs

- Pethő Nóra (ELTE BTK):  "Mér föl, hogy mennyi hitelt kaphatok." A jog hitelessége A velencei kalmárban

- Pápai-Tarr Ágnes (DE ÁJK): Zárt ajtók mögött. Családon belül megvalósuló bűncselekmények Móricz Zsigmond munkássága nyomán

- Tóth Katinka (ELTE ÁJK): Küzdelem a jogért? A „Kohlhaas-dilemma" parafrázisai az 1945 utáni német és magyar nyelvű irodalomban

- Izsák-Somogyi Katalin (ELTE BTK): Az Egy piaci nap margójára. A tanúság mint traumanyelv az eltávolítás céljaként Závada Pál azonos című regényében

- Molnár András (SZTE ÁJK): A szerződés mint a társadalmi stabilitás eszközének szubverziója Stephen King Hasznos holmik című regényében

15.45–16.00 Kávészünet

16.00–17.00 Könyvbemutató

- Falusi Márton: Jog és irodalom. Haza és haladás a magyar eszmetörténetben (Budapest, MMA MMKI, 2018) – bemutatja H. Szilágyi István (PPKE ÁJK)

- Bodnár Kriszta – Fekete Balázs (szerk.): Iustitia meghallgat. Tanulmányok a „jog és irodalom" köréből (Budapest, MTA TK JTI, 2018) – bemutatja Munkácsi Péter (Igazságügyi Minisztérium)

- Fekete Balázs: Az európai alkotmánypreambulum (Budapest, ELTE Eötvös, 2019) – bemutatja Varga Attila (Sapientia EMTE Jogtudományi Tanszék)

17.00–18.30 Kerekasztal-beszélgetés

Résztvevők: Demény Péter író, Láng Zsolt író, Visky András író, dramaturg; moderátor: Fekete Balázs