30 elmúlt, mi jöhet? címmel tartanak workshopot Kolozsváron

Kolozsvár - Tranzit Ház, 2020. január 11., szombat 10:00
Kategóriák: workshopok, műhelyek;

Harminc éve valami történeti léptékben lényeges, mai társadalmunkat, sőt egész életmódunkat meghatározó változás történt/kezdődött. Még megnevezni sem tudjuk egybehangzóan mi is az, ami történt. A változás, ha forradalom volt, ha valami más, meglepetésszerűen következett be, egészen biztos, hogy még szakértők sem látták, hogy jön, még kevésbé azt, hogy mi is jön? Sőt, ha a változás kontextusában tekintjük, azt is nehéz megnyugtatóan megválaszolni, hogy azelőtt mi is volt? Többet tudunk arról, hogy mi van, de még mindig nagyon keveset arról, hogy miért vannak úgy a dolgok, ahogyan vannak? És persze nagyon kevés sejlik föl arról, hogy mi következik, hogy merre tart társadalmunk? Ma, újra fel kell tennünk ezeket a kérdéseket, ha jelenünkről akarunk lényeges dolgokat elmondani, sőt jövő-projekciókkal kísérletezünk (S mi más értelme lenne a társadalomkutatásnak?), akkor a fenti kérdések – legalábbis ideiglenes – megválaszolása megkerülhetetlen.

Kérdésfölvetéseink arra a lassan harminc év előtti szimpóziuméra utalnak vissza, melyen a kor neves magyar társadalomtudósai, filozófusai, közéleti személyiségei mondtak magvas véleményt arról, hogy látták-e, s ha nem, hát miért nem, a rendszerváltást? De, ami mára talán még lényegesebb, hogy mi magunk, vagy az arra hivatottak – beleértve nemcsak a társadalomkutatókat és filozófusokat, hanem a politikusokat is – látjuk-e/látják-e, hogy mi következik? És persze nem csak a nyilvánvalót (hiszen minden nyilvánvalóság is bizonytalan ebben a poszt-ságokkal díszített korunkban), hanem – ahogy (a túl korán távozott) Bence György, Erdélyi Miklóst idézi 1990 decemberében: „...A csekély valószínűséggel megvalósítható, de nagy előnyökkel kecsegtető eshetőségeket is, /melyeket/ ugyanúgy számba kell venni, mint a nagy valószínűséggel keresztülvihető, de kis előnyt biztosító eshetőségeket”.

A jelen workshop kezdeményezői számára természetes, hogy úgy akarnak a romániai magyar társadalomra (kezdve egyáltalán annak létével) reflektálni, hogy közben a tágabb környezet, a régió, a kontinens, sőt a világ alakulását is szem előtt tartjuk, a szűkebb és tágabb kontextust, a lágyabb, illetve keményebb kölcsönhatásokat és hálózatokat egyaránt. Ebből következik az is, hogy nincs szükség – megítélésünk szerint – szorosabb téma-meghatározásra elég ennyi: mi volt, mi van és mi lehet?, és ezzel lehetőség nyílik, hogy az előadók és a közös okoskodáson részt vevők maguk döntsék el, hogy mi fontos és mi nem ebben a folyamatban, egyszóval, hogy hol húzzák meg az általános téma határát.

FELKÉRT ELŐADÓK (max. 20 perces):

1. Bognár Zoltán
2. Czika Tihamér
3. Fosztó László
4. Gáspárik Attila
5. Magyari Nándor László
6. Patakfalvi-Czirják Ágnes
7. Pásztor Gyöngyi
8. Péter László
9. Salat Levente
10. Veres Valér

A WORKSHOP TOVÁBBI RÉSZTVEVŐI (a lista nyitott): Gálfalvi G. Zsolt, Horváth-Kovács Szilárd, Isán Csongor István, Kozák Gyula, Könczei Csilla, Makkai Bence, Nistor Laura, Plainer Zsuzsa, Toma Stefánia, Schneider Tibor, Szilágyi N. Sándor, Zahorán Csaba és mások.